Dag 7

Ännu en väldigt lugn dag utan större händelser. Bar upp några maskiner från lagret och konfigurerade VRFer och BGP på dem. Använde en mall som man bara behövde byta ut VLAN nummer och IP adresser i. Marcus hade topologin i huvudet redan så det blev nästan bara så att han sa vad jag skulle fylla i medan han fyllde i sin halva av konfigurationen.